Política de privacitat

Conforme a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Arrago S.L. l’informa que les seves dades personals quedaran incorporades en un fitxer automatitzat, que serà processat exclusivament per la finalitat de donar-li un servei adequat. Tanmateix i de conformitat amb la llei, en qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, previstos a la Llei, dirigint un escrit a info@arragosl.com.