Serveis

Arrago ofereix els seus serveis tant a les administracions com als particulars. Intentem donar sempre un tractament específic al patrimoni local, amb especial incidència en la seva difusió pública i revalorització cultural.

 • Documentació de jaciments:

 • Assessoria i disseny de projectes d’actuació al patrimoni:

  La nostra experiència el pot ajudar a l’hora de planificar qualsevol obra o projecte que afecti el patrimoni històric.
  Llegir més | Veure treballs

 • Prospeccions arqueològiques:

  Prospeccions de grans superfícies per la detecció de jaciments o restes arqueològiques. Inclou els treballs de camp i les tasques posteriors de realització d’informes, memòries, estudis específics i valoracions finals.
  Llegir més | Veure treballs

 • Intervencions arqueològiques i control d’obres:

  Excavació de tot tipus de jaciments(rurals i grans superfícies, urbans, industrials) des del treball de camp (excavació, enregistrament gràfic i planimètric) fins al treball de laboratori i gabinet posterior (elaboració de la memòria científica, informes previs, estudis específics, etc).
  Llegir més | Veure treballs

 • Valoracions patrimonials:

 • Estudis patrimonials:

  Anàlisi arquitectònica i funcional d’edificis patrimonials (catalogats o no). Anàlisi històrica i documental. Aixecament planimètric i restitució gràfica de l’edifici. Valoració històrica de l’edifici amb informe tècnic.
  Llegir més | Veure treballs

 • Elaboració de catàlegs de patrimoni:

  serveis específics de documentació, catalogació i difusió del patrimoni arquitectònic i arqueològic.
  Llegir més Veure treballs

 • Projectes museogràfics i exposicions:

  Elaboració de guions i continguts de projectes museogràfics i exposicions sobre tot tipus de conjunts i edificis patrimonials (tant d’àmbit civil com religiós) que volen ser rehabilitats com a oferta de difusió cultural.
  Elaboració de guions i comissariats d’exposicions de qualsevol temàtica històrica.
  Llegir més Veure treballs

 • Documentació de fons:

  Treballs de documentació i catalogació de fons de material arqueològic i històric.
  Llegir més | Veure treballs

 • Difusió i publicacions:

  Elaboració de continguts i redacció d’estudis i publicacions, tríptics, opuscles… sobre béns i conjunts patrimonials, tant arquitectònics, arqueològics com industrials. Confecció de recorreguts i itineraris històric culturals, visites guiades i monitoratge d’exposicions i conjunts patrimonials, conferències i xerrades…
  Confecció de recorreguts i itineraris històrics culturals, visites quiades i monitoratge d’exposicions i conjunts patrimonials.
  Llegir més | Veure treballs

Descarrega’t el nostre currículum vitae per saber-ne més:

  cap-curric2009-cat